07 Wrz

Biegi Pamięci Narodowej – regulamin + program minutowy

REGULAMIN

IX BIEGÓW PAMIĘCI NARODOWEJ

DLA PRZEDSZKOLI , SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

1. CEL BIEGÓW :

– uczczenie pamięci wybuchu II w.ś. (agresji z 1 i 17 września) oraz pamięci generała Władysława Andersa

– wzbogacenie sportowej oferty miasta Sierpc

– popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży szkolnej

– popularyzacja edukacji historycznej

2. ORGANIZATORZY :

– Burmistrz Miasta Sierpc

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

3. TERMIN ZAWODÓW: 15 wrzesień 2017 roku o godzinie 11.00

4. MIEJSCE ZAWODÓW; Jeziórka

5. KONKURENCJE : SZKOŁY PODSTAWOWE:

kl. O ; przedszkola , dziewczęta ,chłopcy – 200 m

kl. I-II dziewczęta , chłopcy – 300 m

kl. III-IV dziewczęta ,chłopcy – 400m , 600 m

kl. V-VI dziewczęta ,chłopcy – 600 m, 800 m

kl. VII dziewczęta, chłopcy – 800 m, 1000 m

GIMNAZJA

dziewczęta ,chłopcy kl.II – 800 m,1000 m

dziewczęta i chłopcy kl. III – 800 m,1000 m

6.PUNKTACJA ZESPOŁOWA SZKÓŁ: w punktacji zespołowej szkół punktowane będzie 10 pierwszych miejsc w każdym biegu ; wg klucza I m-12 pkt , II m – 9 pkt ,10 m 1 pkt W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie szkoły, decyduje większa ilość pierwszych miejsc.

7.NAGRODY: za trzy pierwsze miejsca w każdym biegu medal i dyplom dla zawodnika.

W punktacji zespołowej puchary i dyplomy dla szkół.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji w/w regulaminu. W sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.

Program minutowy Biegów Pamięci Narodowej

15.09.2017

11.00 – Otwarcie zawodów

11.10 – bieg przedszkolaka 200 m dziewcząt i chłopców

11.15 – bieg klas I – II dziewcząt 300 m

11.20 – bieg klas I – II chłopców 300 m

11.25 – dekoracja biegu przedszkolaka

11.30 – bieg klas III – IV dziewcząt 400 m

11.35 – bieg klas III – IV chłopców 600 m

11.40 – dekoracja dziewcząt i chłopców klas I – II

11.45 – bieg dziewcząt klas V – VI – 600 m

11.50 – bieg chłopców klas V – VI – 800 m

11.55 – bieg dziewcząt klasa VII – 800 m

12.05 – bieg chłopców klasa VII – 1000 m

12.15 – dekoracja klas III – IV dziewcząt i chłopców

12.20 – bieg dziewcząt szkół gimnazjalnych klasy II – 800 m

12.30 – bieg chłopców szkół gimnazjalnych klasy II – 1000 m

12.40 – dekoracja klas V – VI oraz VII dziewcząt i chłopców + punktacja zespołowa SP

12.55 – bieg dziewcząt szkół gimnazjalnych klasa III 800 m

13.05 – bieg chłopców szkół gimnazjalnych klasa III 1000 m

13.15 – dekoracja gimnazjów + punktacja zespołowa

13.25 – zakończenie zawodów

Program jest orientacyjny, zachowana będzie kolejność konkurencji, rozpoczynanie poszczególnych konkurencji ulec może nieznacznym przesunięciom .