13 Wrz

Regulamin Biegi Sierpienicy + program minutowy

REGULAMIN

XVI BIEGÓW SIERPIENICY

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

1. CEL BIEGÓW :

– popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży szkolnej

– wzbogacanie sportowej oferty miasta Sierpc

2. ORGANIZATORZY :

– Burmistrz Miasta Sierpc

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

      • Parafia św. Benedykta w Sierpcu

      • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

      • Zarządy Osiedli nr 1, 2, 3 , 4 , 5, 6 , 7

3. TERMIN ZAWODÓW: 29 września 2017 roku o godzinie 11.00

4. MIEJSCE ZAWODÓW: Osiedle Witosa (boisko)

5. KONKURENCJE : SZKOŁY PODSTAWOWE:

kl. I-II dziewczęta , chłopcy – 400 m

kl. III-IV dziewczęta ,chłopcy – 600 m

kl. V-VI dziewczęta ,chłopcy – 800 m

kl. VII dziewczęta, chłopcy – 800 m, 1000 m

GIMNAZJA

dziewczęta ,chłopcy kl.II – 800 m,1000 m

dziewczęta i chłopcy kl. III – 800 m ,1000 m

Ponadgimnazjalne

dziewczęta , chłopcy kl.I-II – 800 m,1000 m

dziewczęta i chłopcy kl. III i starsi – 800 m ,1500 m

6. PUNKTACJA ZESPOŁOWA SZKÓŁ: w punktacji zespołowej szkół punktowane będzie 10 pierwszych miejsc w każdym biegu ; wg klucza I m-12 pkt , II m – 9 pkt ,10 m 1 pkt W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie szkoły, decyduje większa ilość pierwszych miejsc.

7. NAGRODY: za trzy pierwsze miejsca w każdym biegu medal , dyplom i upominek dla zawodnika. Zwycięzca każdego biegu otrzymuje statuetkę. W punktacji zespołowej puchary i dyplomy dla szkół. Biegi zaliczane są do punktacji PSZS.

8. Zasady finansowania: uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny ,organizatorzy ponoszą koszty związane z organizacją imprezy i zakupem upominków; zapewniają opiekę medyczną

oraz gorący napój dla wszystkich uczestników.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji w/w regulaminu. W sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.

Program minutowy

XVI Biegów Sierpienicy

10.30 – 10.55 – przyjmowanie zgłoszeń do zawodów

11.00 – otwarcie zawodów

szkoły podstawowe

11.05 – bieg klas I – II dziewcząt 400 m

11.10 – bieg klas I – II chłopców 400 m

11.15 – bieg klas III – IV dziewcząt 600 m

11.20 – bieg klas III – IV chłopców 600 m

11.25 – dekoracja dziewcząt i chłopców klas I – II

11.30 – bieg dziewcząt klas V – VI 800 m

11.35 – bieg chłopców klas V – VI 800 m

11.40 – bieg dziewcząt klas VII 800 m

11.45 – bieg chłopców klas VII 1000 m

11.50 – dekoracja klas III – IV dziewcząt i chłopców

gimnazja

12.00 – bieg dziewcząt klas II 800 m

12.05 – bieg chłopców klas II 1000 m

12.10 – dekoracja klas V – VI oraz VII dziewcząt i chłopców + punktacja zespołowa SP

12.20 – bieg dziewcząt klas III 800 m

12.25 – bieg chłopców klas III 1000 m

szkoły ponadgimnazjalne

12.30 – bieg dziewcząt klas I-II 800 m

12.35 – bieg chłopców klas I-II 1000 m

12.40 – dekoracja gimnazjów – punktacja zespołowa

12.50 – bieg dziewcząt klas III – 800 m

12.55 – bieg chłopców klas III – 1500 m

13.05 – dekoracja szkół ponadgimnazjalnych -punktacja zespołowa

13.15 – zakończenie zawodów

Program jest orientacyjny, zachowana będzie kolejność konkurencji, rozpoczynanie

konkurencji ulec może nieznacznym przesunięciom.

kartka