03 Paź

Turnieje Piłki Siatkowej

REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN

Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO

1. Cel turnieju :

– popularyzacja piłki siatkowej

– wzbogacenie sportowej oferty miasta Sierpc

– popularyzacja aktywnych form wypoczynku

– uczczenie święta narodowego

2. Organizatorzy: – MOSIR Sierpc, Burmistrz Miasta Sierpc, Szkoła Podstawowa Nr 2

3. Termin i miejsce turnieju: 12.11.2017 – turniej mężczyzn

19.11.2017 – turniej kobiet

godz.10.00 – początek rywalizacji

hala sportowa SP nr 2 w Sierpcu ul. Płocka /wejście od ul. Wiosny Ludów/

4. Uczestnictwo: drużyna może liczyć 10 osób ( do 4 rezerwowych ) turniej ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy chętni, zgłoszenia do turnieju na maila: mosir@sierpc.pl .

5. System rozgrywania zawodów: system rozegrania zawodów uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn; ustalony zostanie przed zawodami. Preferowany będzie system rozgrywek grupowych oraz półfinały i finały.

6. Nagrody : za trzy pierwsze miejsca medale, statuetki jako nagrody indywidualne dla trzech najlepszych zawodników turnieju. Dla najlepszej drużyny puchar Burmistrza Miasta Sierpc.

  1. Sprawy organizacyjne: drużyny przyjeżdżają na koszt własny; nie przewiduje się wpisowego; nie przewiduje się składania protestów; organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione; organizator zapewnia opiekę medyczną , profesjonalnych sędziów.

  1. Postanowienia końcowe;

a) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie

b) ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie możliwość jego zmian

c) zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju,

d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach,

e) uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,

f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

ZAPRASZAMY

ŻYCZYMY POWODZENIA NA TURNIEJU