04 Paź

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

CHARYTATYWNY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ

NA RZECZ PROJEKTU SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNE GRANIE

 1. Organizatorem turnieju są wolontariusze ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka Rejon w Sierpcu, Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu oraz MOSIR Sierpc. Każda drużyna wpłaca wpisowe w wysokości 150zł. Zebrana kwota zostanie w całości przekazana na cele Projektu Szlachetna Paczka w Sierpcu czyli wsparcie jednej z potrzebujących rodzin naszego rejonu.

 2. Mecze rozgrywane będą w hali sportowej przy LO w sobotę 18 listopada 2017 roku od godziny 10.00. Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są stawić się najpóźniej na 20 minut przed początkiem turnieju.

 3. Prawo udziału w rozgrywkach mają reprezentacje zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych, instytucji i grup koleżeńskich. Wszystkie drużyny będą grały w kat. Open.

 4. Każdy zespół może składać się z 8 zawodników. Do każdego meczu drużyna może zgłosić pełen skład (wpis do protokołu – nazwisko, imię i numer zawodnika). Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 5 zawodników (4 w polu + bramkarz). Minimalna liczba zawodników, aby mecz był rozpoczęty i kontynuowany to 3 zawodników w polu + bramkarz.

 5. Czas gry 1 x 10 minut (bez zmiany stron).

 6. Rozgrywki prowadzić będą sędziowie i do nich należy ostateczna decyzja jeśli chodzi o wydarzenia na placu gry. W sprawach kontrowersyjnych ostateczną decyzję podejmuje organizator po konsultacji z sędzią oraz drużynami. O decyzji organizatora nie ma odwołania.

 7. Przepisy gry – najważniejsze punkty:

 

 • Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką i może zagrać piłkę również na połowę przeciwnika.

 • Zmiany zawodników odbywają się tylko na wysokości ławeczki  dla zawodników rezerwowych po tej stronie boiska na której gra aktualnie drużyna.

 • Rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 m do bramki.

 • Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę na linii bocznej lub poza nią.

 • Zakaz gry “wślizgiem” – tzw.  „wślizg” blokujący jest dozwolony.

 • Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu z autu wynosi 5 m.

 • Czas wznowienia gry: 4 sekundy.

 1. Sędziowie stosować będą kary – w postaci żółtej i czerwonej kartki.

Zawodnik ukarany żółtą kartką opuszcza pole gry na 2 minuty. Jeżeli w tym czasie jego drużyna straci bramkę, następuje uzupełnienie składu drużyny przed upływem 2. minut.

Druga żółta kartka przyznana jednemu zawodnikowi w ciągu jednego meczu jest jednoznaczna z wykluczeniem z meczu i nie ponosi za sobą konsekwencji czerwonej kartki w dalszych meczach.

Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z dalszej części spotkania, a jego drużyna gra przez 2. minuty w osłabieniu. Po 2. minutach skład drużyny uzupełnia inny zawodnik.

W zależności od rodzaju przewinienia, sędziowie mogą ukarać zawodnika zakazem gry w jednym lub kilku meczach, a nawet wykluczyć z turnieju.

 1. Sposób rozegrania turnieju:

Turniej rozegrany zostanie systemem „ każdy z każdym” w jednej grupie. Przewiduje się utworzenie 2 grup po 6 zespołów.
Drużyny, które zajmą miejsca 1 – 2, rozegrają fazę play – off wg klucza:
pierwsza  z grupy A, z drugą drużyną z grupy B i druga drużyna z grupy A z pierwszą drużyną z grupy B. Przegrani z tych meczów zagrają mecz o III miejsce w turnieju,  a wygrani mecz finałowy o I miejsce.

W razie remisu o wyniku meczu w fazie play – off decyduje dogrywka 1 x 5 min, a w dalszej kolejności rzuty z punktu karnego.  Takie same zasady obowiązują w meczach o I i III miejsce turnieju.

 1. Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może reprezentować w turnieju innej drużyny.

 2. Drużyna, która dwa razy w ciągu całego turnieju nie stawiła się do rozegrania meczu, zostaje wycofana z rozgrywek.  Jeżeli do tego czasu drużyna ta nie rozegrała 50 % przewidzianych meczy, anuluje się wyniki dotychczas rozegranych meczy z udziałem tej drużyny. W innym przypadku drużyny, które nie rozegrały jeszcze meczy z wycofaną drużyną otrzymują punkty walkowerem (3:0 i 3 pkt.). Wycofanej z rozgrywek drużynie nie przysługuje zwrot wpisowego.

 3. Drużyny biorące udział w rozgrywkach za zwycięstwo otrzymują 3 pkt, za remis 1 pkt. W przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje punkty walkowerem (3:0 i 3 pkt.). Niestawienie się dwóch drużyn powoduje obopólny walkower.

 4. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną.

 5. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 6. Drużynom nie przysługuje prawo zmian terminów rozgrywek.

 7. Wszystkich uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek obowiązuje regulamin porządkowy Hali Sportowej przy LO w Sierpcu.

Ze szczególnym uwzględnieniem zapisu o nie spożywaniu  na terenie obiektu alkoholu !

 1. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na hali sportowej, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie objawy wandalizmu zgłaszane będą na Policję a niezdyscyplinowane  zespoły bezwarunkowo wykluczone z dalszych rozgrywek.

 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 3. Wyniki i zdjęcia z turnieju publikowane będą na stronach internetowych, materiałach promocyjnych projektu Szlachetna Paczka, w prasie i telewizji lokalnej. Zgoda na przystąpienie do turnieju skutkuje pozwoleniem na wykorzystanie wizerunku.