10 Sty

Zima w Mieście 2018

Regulamin akcji „Zima w mieście2018

Ferie z MOSiR

Zajęcia i turnieje piłki nożnej halowej

Zajęcia i turnieje tenisa stołowego

Zajęcia i turnieje na lodowisku

1. Cel rozgrywek – wzbogacenie sportowej oferty miasta Sierpca dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych

– popularyzacja piłki nożnej halowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej

– popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej

– popularyzacja jazdy na łyżwach wśród dzieci

– propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu

2. Organizatorzy – Burmistrz Miasta Sierpca

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

– Szkoła Podstawowa Nr 3

3. Termin i miejsce zajęć – Miejsce rozgrywek: sale gimnastyczne SP Nr 3 ( Turnieje piłki nożnej halowej, tenisa stołowego). Zajęcia na łyżwach – Lodowisko Miejskie

Turnieje Piłki Nożnej Halowej rozegrane zostaną od 22 do 26 stycznia w sali gimnastycznej SP Nr 3. W godzinach 10.00 – 12.00

Turnieje Tenisa Stołowego rozegrane zostaną od 22 do 26 stycznia w sali gimnastycznej SP Nr 3. W godzinach 10.00 – 12.00

Zajęcia na lodowisku zostaną przeprowadzone od 16 do 19 stycznia na Lodowisku Miejskim. Od godziny 12.00 do 12.45

4. Uczestnicy , zgłoszenia w turniejach mo brać udział dzieci i młodzież szkolna.

Zgłoszenia osób i drużyn każdorazowo bezpośrednio przed turniejem na sali.

Turnieje Piłki Nożnej – drużyny 4 + 1

Pozostałe turnieje i zajęcia o charakterze indywidualnym.

Zgłoszenia dzieci (szkoły podstawowe) na zajęcia na lodowisku przyjmujemy telefonicznie: 690 450 272, zapisy prowadzi Mateusz w godzinach 9.00 do 16.00 (w piątek i poniedziałek)

Wejście na lodowisko bezpłatne (płatne wypożyczenie łyżew). Preferowane osoby z własnymi łyżwami ze względu na ich ograniczoną ilość w wypożyczalni. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit dzieci biorących udział: 40. Konieczne oświadczenie rodziców o zgodzie na udział w zajęciach.

5. Nagrody

Piłka nożna halowa (dwie kategorie – Szkoły Podstawowe klasy III – IV i klasy V-VI) – medale dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii oraz dyplomy dla wszystkich drużyn).

Tenis stołowy (cztery kategorie – Szkoły Podstawowe dziewczęta i chłopcy, gimnazja – dziewczęta i chłopcy). W czterech kategoriach statuetki dla trzech najlepszych uczestników oraz dyplomy dla wszystkich zawodników.

Turnieje na lodowisku. Kategoria szkoły podstawowe chłopcy/dziewczęta. Medale dla najlepszych. Pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników zajęć.

6. Sprawy różne

– organizatorzy zapewniają sędziów na zawody

– drużyny odpowiadają za porządek na boisku

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione

– zawodnicy biorą udział w zajęciach i turniejach na odpowiedzialność rodziców, obowiązują oświadczenia od rodziców na zgodę wzięcia udziału w turniejach

– Uczestnicy biorący udział , wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatorów tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju

7. Postanowienia końcowe

– nie powinny zdarzać się mecze oddawane walkowerem

– nie przewiduje się składania protestów i odwołań od decyzji sędziów

– system rozgrywek każdorazowo zostanie ustalony przez organizatora na miejscu przeprowadzenia turnieju i ustalony w zależności od liczby uczestników,

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji w/w regulaminu

Zapraszamy do udziału w turniejach , życzymy udanych startów.

MOSiR Sierpc

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

Niniejszym wyrażam zgodę mojego/mojej syna/córki/podopiecznego/podopiecznej:

……………………………………………………………………………………………ur………………………………………… na korzystanie z lodowiska w ramach akcji “Zima w Mieście” – Ferie z MOSiR, która będzie trwać w dniach 16,17,18,19 w godzinach 12.00 – 12.45 . Tel. kontaktowy: ………………………………………

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na korzystanie z lodowiska. Biorę na siebie odpowiedzialność za wynikłe w trakcie zabawy/jazdy/turniejów kontuzje i związany z tym uszczerbek na zdrowiu; jednocześnie zrzekam się wszelkich praw do roszczeń wobec organizatorów. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu.

data………………………….. podpis…………………………………………