21 Paź

Sala fitness regulamin i cennik

Regulamin sali fitness i zajęć grupowych

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z sali fitness oraz zasady uczestnictwa w zajęciach grupowych.

 1. Każdy uczestnik zajęć grupowych zobowiązany jest do zapoznania się
  i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 2. Na zajęcia grupowe należy przychodzić punktualnie. Instruktor ma prawo odmówić udziału w zajęciach osobom spóźnionym.

 3. Wejście na salę fitness dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszej zmianie obuwia na czyste obuwie sportowe, odpowiednie do rodzaju zajęć (ćwiczenie w klapkach, baletkach, sandałach, itp. nie jest dozwolone).

 4. Na zajęciach może ćwiczyć maksymalnie ilość osób określona w planie zajęć

 5. Przybory do ćwiczeń (maty, ciężarki, piłki itp.) uczestnik zajęć po zakończonym ćwiczeniu zobowiązany jest do odłożenia w specjalnie wyznaczone na nie miejsce.

 6. Przebywanie w sali fitness i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń dozwolone jest wyłącznie w obecności instruktora lub za zgodą MOSiR Sierpc.

 7. Osoby uczestniczące w zajęciach grupowych zobowiązane są do:

  a) poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych,

  b) bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez instruktora podczas zajęć, a także do niezakłócania ich przebiegu,

  c) używania ręcznika w trakcie wykonywanych ćwiczeń na macie,

  d) odkładania przyborów do ćwiczeń w wyznaczone miejsca,

  e) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć,

  f) wnoszenia napojów w pojemnikach plastikowych, zamykanych.

 8. Instruktor nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające
  z niedostosowania się uczestników zajęć do jego poleceń.

Cennik wynajmu sali fitness w budynku na stadionie miejskim w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej 26:

– 1 h wynajmu sali fitness – 40,00 zł

Cennik zajęć fitness z instruktorem:

– karnet na 4 wejścia/do wykorzystania przez 1 miesiąc – 50,00 zł

– karnet na 8 wejść/do wykorzystania przez 2 miesiące – 80,00 zł

-karnet na 8 wejść + 4 wejścia siłownia/do wykorzystania przez 2 miesiące – 100,00 zł

-jednorazowe wejście – 15,00 zł