21 Paź

Siłownia regulamin i cennik

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. Siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku: w godz. 8:00 – 22:00
  (od 8:00 do 14:00 z siłowni korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli,
  od 14:00 do 22:00 – wejścia indywidualne).
  Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do opuszczenia budynku do godz. 22:00).

 2. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem opiekuna.

 3. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.

 4. Za niewykorzystane wejścia w karnetach MOSiR Sierpc nie zwraca pieniędzy oraz nie wydłuża ważności karnetu.

 5. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

 6. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

 7. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

 8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.

 9. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

 10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).

 11. Dzieci od lat 14 do 16 mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 12. MOSiR Sierpc nie ponosi odpowiedzialności za żadne pozostawione rzeczy.

 13. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.

 14. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub opiekuna.

 15. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

 16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

 17. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami opiekuna w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.

 18. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać opiekunowi.

 19. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

 20. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 21. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

 22. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez opiekuna.

 23. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela
  z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.

 24. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.

 25. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

 26. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.

 27. MOSiR Sierpc nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

 28. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą dyrektora MOSiR Sierpc.

 29. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

 30. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do dyrektora MOSiR Sierpc.

Cennik obowiązujący na siłowni w budynku na stadionie miejskim w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej 26 

  • jednorazowe wejście – 10,00 zł

  • jednorazowe wejście ulgowy (uczniowie od 16 lat, studenci, emeryci
   oraz posiadacze sierpeckiej karty dużej rodziny) – 7,00 zł

  • karnet OPEN (nieograniczona ilość wejść w miesiącu) – 80,00 zł

  • karnet OPEN ulgowy
   (uczniowie od 16 lat, studenci, emeryci oraz posiadacze sierpeckiej karty dużej rodziny) – 60,00 zł

  • karnet do 8 wejść w miesiącu – 50,00 zł

  • karnet do 8 wejść w miesiącu ulgowy
   (uczniowie od 16 lat, studenci, emeryci oraz posiadacze sierpeckiej karty dużej rodziny) – 40,00 zł

  • jednorazowe wejście grupy szkolnej (do godz. 14.00) z nauczycielem/opiekunem – 30,00 zł