30 Lis

Regulamin Sierpeckiej Miejskiej Ligi Siatkówki Drużyn Mieszanych 2020 w Sierpcu

Regulamin Sierpeckiej Miejskiej Ligi Siatkówki Drużyn Mieszanych 2020 w Sierpcu:

ORGANIZATORZY:

 • Burmistrz Miasta Sierpca,
  – MOSiR Sierpc,
  – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

CELE LIGI:
– propagowanie gry w siatkówkę,
– propagowanie aktywnych form spędzania czasu,
– rywalizacja sportowa, wyłonienie najlepszego zespołu

 

MIEJSCE I TERMIN:
– hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu im. Zdzisława Krzyszkowiaka,
– I kolejka – 16.12.2020 r. (środa), kolejne zgodnie z terminarzem w środy,
– godz. 19:15 (pierwszy mecz)

 

ZAPISY I SYSTEM ROZGRYWEK:

 • W Lidze mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy miasta Sierpca i powiatu sierpeckiego,
 • Organizatorzy ustalają limit maksymalnie sześciu zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń),
  – Do Ligi drużyna może zgłosić maksymalnie 14 osób (warunkiem jest to, że dwie kobiety
  z drużyny muszą przebywać przez cały mecz na boisku)
  ,
 • zapisy i informacje pod numerami telefonów: 605-670-050, 517-225-482. Zapisy do czwartku
  10 grudnia 2020 r. do godz. 12:00. Karty zgłoszeniowe muszą być dostarczone do siedziby MOSiR Sierpc, ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc,
 • system rozgrywek “każdy z każdym” według terminarza,
  – zasady gry zgodnie z przepisami PZPS.

OBSŁUGA TECHNICZNA I NAGRODY:
– organizatorzy zapewniają sędziów, obsługę techniczną, pomoc medyczną,
– dla wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach przewidziane są pamiątkowe trofea,

– podczas rozgrywek będzie wybierany zawodnik/zawodniczka kolejki (środy).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– wszyscy zawodnicy występujący w Sierpeckiej Miejskiej Lidze Siatkówki Drużyn Mieszanych 2020 w Sierpcu podpisują zgody do gry, stwierdzając brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zawodach sportowych oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami RODO) – podpisane druki kapitan drużyny dostarcza do siedziby MOSiR Sierpc przy ul. Świętokrzyskiej 26,

 

 • niepełnoletnich zawodników (od 16 roku życia) obowiązuje pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w Lidze – podpisane druki do siedziby MOSiR przy ul. Świętokrzyskiej 26 w Sierpcu dostarcza kapitan drużyny,


– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników biorących udział w Sierpeckiej Miejskiej Lidze Siatkówki Drużyn Mieszanych 2020 w Sierpcu,


– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia
w trakcie trwania Ligi,


– zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej i profilu facebookowym organizatora. Udział w Sierpeckiej Miejskiej Lidze Siatkówki Drużyn Mieszanych 2020 w Sierpcu jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte,


– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego regulaminu,


– w sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują wyłącznie organizatorzy.