05 Sty

Regulamin Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2021

Regulamin rozgrywek Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej
w Sierpcu 2021

I ORGANIZATOR
1. Miejska Liga Piłki Halowej to halowe rozgrywki piłkarskie prowadzone w hali sportowej im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Sierpcu (przy Szkole Podstawowej nr.2, wejście od ul. Wiosny Ludów).
2. Organizatorem jest Burmistrz Miasta Sierpca, Rada Miejska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu.
3. Organem nadzorującym prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem jest MOSiR Sierpc – osoba do kontaktu: Mateusz Biegański tel. 690 450 272.
Zgłoszenia do dnia 12.01.2020r.
Ponadto MOSiR:
prowadzi statystykę rozgrywek ligowych;
opracowuje terminarz rozgrywek;
wyniki spotkań;
rozpatruje protesty zgłaszane przez poszczególne zespoły;
dokonuje obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania;
Rozgrywki odbywają się we wtorki według ustalonego przez organizatora terminarza spotkań ( 3 mecze w danej kolejce), Terminarz ustalony zostanie po przyjęciu kompletu zgłoszeń i zostanie przekazany kapitanom, kierownikom bądź trenerem drużyn najpóźniej na tydzień przed pierwszą kolejką ligową. Jako pierwszą kolejkę organizator przyjmuje termin 19.01.2021 (wtorek), początek zmagań od godziny 19:30.
4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje
Zarząd Ligi w postaci animatorów MOSiR.
5. Ostateczny głos we wszelkich sprawach spornych należy do MOSiR Sierpc. Czytaj więcej

29 Gru

Regulamin sierpeckich mistrzostw trzech rakiet 2021

Regulamin „sierpeckich mistrzostw trzech rakiet 2021”

1. Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu,
Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu,
UKS „Serw” Sierpc;
osoba do kontaktu: Radosław Nowakowski – MOSiR Sierpc,
tel. 517-225-482
2. Cel imprezy:
Promocja aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja tenisa stołowego, badmintona, tenisa ziemnego wśród kobiet i mężczyzn
3. Termin, miejsce, punktacja:
„Sierpeckie mistrzostwa trzech rakiet 2021” będą odbywać się w ostatnią sobotę w wymienione miesiące, od godz. 9:00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu (tenis stołowy, badminton) oraz na kortach tenisowych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu (tenis ziemny).
Losowanie na każdym turnieju o godz. 9:10.
W zawodach mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni (warunkiem jest to, że rywalizują ze sobą w tym samym turnieju, natomiast organizator dokona wyróżnienia sierpeckiej mistrzyni i mistrza trzech rakiet po analizie całorocznej klasyfikacji końcowej mistrzostw po rozegranych dziewięciu turniejach).

Terminy turniejów:

– 30.01.2021 r., godz. 9:00 (tenis stołowy) – do trzech wygranych setów do 11 punktów, w przypadku stanu 10:10 do dwóch przewag,
ew. tie-break również do 11 punktów

– 27.02.2021 r., godz. 9:00 (badminton) – do dwóch wygranych setów do 11 punktów, w przypadku stanu 10:10 do dwóch przewag,
ew. tie-break również do 11 punktów

– 27.03.2021 r., godz. 9:00 (tenis stołowy)

– 24.04.2021 r., godz. 9:00 (badminton)

– 31.07.2021 r., godz. 9:00 (tenis ziemny) – do dwóch wygranych setów do 11 punktów (punktem jest wygrana akcja lub dwa błędne podania przeciwnika), w przypadku stanu 10:10 do dwóch przewag,
ew. tie-break również do 11 punktów,
podanie na przemian

– 28.08.2021 r., godz. 9:00 (tenis ziemny)

– 25.09.2021 r., godz. 9:00 (tenis ziemny)

– 30.10.2021 r., godz. 9:00 (tenis stołowy)

– 27.11.2021 r., godz. 9:00 (badminton) – podsumowanie, dekoracja
i zakończenie mistrzostw.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów (szczególnie przy nie sprzyjających warunkach pogodowych do gry w tenisa ziemnego). W razie przerwania turnieju organizator wyznacza kolejny termin tak, aby dokończyć turniej.

Do końcowej klasyfikacji generalnej będą brane pod uwagę punkty ze wszystkich, dziewięciu turniejów. Żeby zostać sklasyfikowanym trzeba wziąć udział przynajmniej raz w turnieju w każdą z rakiet (minimum raz w tenisa stołowego, minimum raz w badmintona, minimum raz w tenisa ziemnego).

Przed pierwszym turniejem w każdej z rakiet organizator nie dokonuje rozstawienia zawodników. W przypadku drugich i trzecich turniejów z tej rakiety organizator dokona rozstawienia dwóch pierwszych zawodników, którzy zagrali w finale podczas poprzedniego turnieju
(np. przed turniejem badmintona w kwietniu rozstawieni zostają tylko dwaj zawodnicy, którzy zagrali w finale badmintonowego turnieju
w lutym itd.).
W przypadku, gdy wspomnianych dwóch zawodników nie bierze udziału w drugim lub trzecim turnieju – brak rozstawiania.

Punktacja na każdym z dziewięciu turniejów (na każdej z rakiet):
1 miejsce – 30 pkt.
2 miejsce – 25 pkt.
3 miejsce – 20 pkt.
4. 15 pkt.
5. 14 pkt.
6. 13 pkt.
7. 12 pkt.
8. 11 pkt.
9-10 – 10 pkt.
11-12 – 9 pkt.
13-14 – 8 pkt.
15-16 – 7 pkt.
17-18 – 6 pkt.
19-20 – 5 pkt.
21-22 – 4 pkt.
23-24 – 3 pkt.
4. Przyjmowanie zgłoszeń:
na 7 dni przed każdym turniejem (np. zgłoszenia do turnieju tenisa stołowego, który odbędzie się w sobotę 30.01.2021 r. – zgłoszenia do soboty 23.01.2021 r. – wyłącznie telefonicznie pod numerem 517-225-482). Maksymalna liczba startujących zawodników: 24. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zawodnicy przed pierwszymi grami będą podpisywać stosowne oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry, przepisach RODO itd.
5. Uczestnicy:
Turniej wyłącznie dla mieszkańców Sierpca i powiatu sierpeckiego od
13. roku życia (urodzeni w 2008 i starsi), zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie zezwalające na grę składa rodzic/opiekun prawny.

6. System rozgrywek:
System rozgrywek: brazylijski dla 24 zawodników.

7. Nagrody:
Podsumowanie „sierpeckich mistrzostw trzech rakiet 2021” oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu rozgrywek. Organizator wyłoni mistrzynię i mistrza trzech rakiet. Zawodnicy za zajęcie miejsca
I–III miejsca otrzymają pamiątkowe trofea, nagrody i dyplomy (zarówno kobiety jak i mężczyźni). Dodatkowo nagradzani będą także zawodnicy, którzy wygrają najwięcej turniejów w daną rakietę (np. zawodnik wygra trzy turnieje w badmintona – nagroda; inny zawodnik wygra dwa turnieje w tenisa ziemnego – nagroda itp.).
8. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informacje:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc, e-mail: mosir@sierpc.pl,
b) dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w Sierpcu,
c) dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawodów,
d) posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody,
e) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w zawodach: „sierpeckich mistrzostw trzech rakiet 2021”,
g) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
h) ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie możliwość jego zmian,
i) zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju,
j) organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach,
k) organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte,
l) we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje organizator zawodów.

WSZYSCY UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ POSIADAĆ SPRZĘT, OBUWIE ORAZ STRÓJ SPORTOWY. OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 517-225-482
SIERPECKIE MISTRZOSTWA TRZECH RAKIET 2021

30 Lis

Regulamin Sierpeckiej Miejskiej Ligi Siatkówki Drużyn Mieszanych 2020 w Sierpcu

Regulamin Sierpeckiej Miejskiej Ligi Siatkówki Drużyn Mieszanych 2020 w Sierpcu:

ORGANIZATORZY:

 • Burmistrz Miasta Sierpca,
  – MOSiR Sierpc,
  – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

CELE LIGI:
– propagowanie gry w siatkówkę,
– propagowanie aktywnych form spędzania czasu,
– rywalizacja sportowa, wyłonienie najlepszego zespołu

 

MIEJSCE I TERMIN:
– hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu im. Zdzisława Krzyszkowiaka,
– I kolejka – 16.12.2020 r. (środa), kolejne zgodnie z terminarzem w środy,
– godz. 19:15 (pierwszy mecz)

 

ZAPISY I SYSTEM ROZGRYWEK:

 • W Lidze mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy miasta Sierpca i powiatu sierpeckiego,
 • Organizatorzy ustalają limit maksymalnie sześciu zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń),
  – Do Ligi drużyna może zgłosić maksymalnie 14 osób (warunkiem jest to, że dwie kobiety
  z drużyny muszą przebywać przez cały mecz na boisku)
  ,
 • zapisy i informacje pod numerami telefonów: 605-670-050, 517-225-482. Zapisy do czwartku
  10 grudnia 2020 r. do godz. 12:00. Karty zgłoszeniowe muszą być dostarczone do siedziby MOSiR Sierpc, ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc,
 • system rozgrywek “każdy z każdym” według terminarza,
  – zasady gry zgodnie z przepisami PZPS.

Czytaj więcej

26 Paź

Regulamin Mistrzostw Sierpca i Powiatu Sierpeckiego w grze podwójnej i mieszanej w badmintona

Regulamin Mistrzostw Sierpca i Powiatu Sierpeckiego

w grze podwójnej i mieszanej w badmintona

z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

I ORGANIZATORZY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu,

UKS „Serw” Sierpc,

Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją turnieju w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Mistrzostwach Sierpca i Powiatu Sierpeckiego w grze podwójnej i mieszanej w badmintona z okazji Święta Odzyskania Niepodległości zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.

II CEL IMPREZY:

promocja aktywnego wypoczynku,

– popularyzacja badmintona.

III TERMIN I MIEJSCE:

Mistrzostwa odbędą się w dniu 14 listopada 2020 r. (sobota) na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu. Losowanie gier o godz. 9:00, początek gier o godz. 9:15. Czytaj więcej

22 Wrz

REGULAMIN SIERPECKIEGO GRAND PRIX W LEKKIEJ ATLETYCE

REGULAMIN

SIERPECKIEGO GRAND PRIX W LEKKIEJ ATLETYCE

1. CEL GRAND PRIX:

popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wzbogacanie sportowej oferty miasta Sierpca

2. ORGANIZATORZY:

Burmistrz Miasta Sierpca

Rada Miejska w Sierpcu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

Płockie Towarzystwo Triathlonu “DELTA”

3. TERMINY ZAWODÓW:

08 październik 2020 r., godz. 11:00 (czwartek)

15 kwiecień 2021 r., godz. 11:00 (czwartek)

06 maj 2021 r., godz. 11:00 (czwartek)

20 maj 2021 r., godz. 11:00 (czwartek)

– do klasyfikacji będą brane 3 najlepsze wyniki z podanych terminów Czytaj więcej