Siłownia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zajęcia w siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2, instruktor Pan Mariusz Czajkowski nr tel. 510 – 522 – 262, siłownia otwarta w godzinach 10:00-12:00 oraz 15:00-21:00. Szczegółowe informacje na miejscu.
REGULAMIN SIŁOWNI

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W SIERPCU

 

TRENING SIŁOWY
WEJDZ !

1. Przed korzystaniem z siłowni należy zapoznać się z niniejszym regulaminem .
2. Regulamin określa zasady korzystania z pomieszczenia głównego siłowni.
3. Z siłowni mogą korzystać wszystkie chetne osoby posiadające ważny karnet lub wykupiły jednorazowe wejście.
4. Młodzież do 16 lat może ćwiczyć na siłowni za zgodą rodziców ( opiekunów ) , pod opieką instruktora.
5. Na siłowni obowiązuje bezwzględna zasada zmiany obuwia na sportowe. Torby i ubrania ćwiczący pozostawiają w szatni.
6. Jednorazowo na siłowni ćwiczyć może 10 osób.
7. Obsługa siłowni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Rzeczy drogocenne i pieniądze należy przekazać w depozyt instruktorowi.
8. Na terenie siłowni zabrania się :
a. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używania tytoniu, używania narkotyków, a także wstępu na siłownie po ich spozyciu.
b. naklejania i pozostawiania reklam, ulotek, odbywania spotkał innych niż dotyczące działalności siłowni.
c. wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
9. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie wolno odstępować ich innym osobom.
10. W wyjątkowych, sporadycznych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora MOSiR, opiekun siłowni może odstąpić od respektowania odpłatności.
11. Osoba korzystająca z siłowni powinna być zdrowa. Wraz z podpisem pod niniejszym regulaminem klient oświadcza że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
12. W przypadku choroby lub złego samopoczucia ćwiczący powinien o tym powiadomić instruktora.
13. Podczas ćwiczeń zabrania się korzystania z telefonów komórkowych lub żucia gumy.
14. Osoby korzystające z siłowni po raz pierwszy powinny uzyskać instruktaż od opiekuna siłowni.
15. Sprzęt i urządzenia na siłowni należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
16. Na siłowni obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości pomieszczeń.
17. Na siłowni obowiązuje strój sportowy.
18. Obowiązuje zakaz ćwiczenia bez koszulek.
19. Przy wykonywaniu ćwiczeń z dużym obciążeniem wskazana jest asekuracja.
20. Po zakończeniu ćwiczeń sprzęt należy ułożyć na wyznaczonym miejscu lub w stojakach.
21. Zabrania sie przestawiania urządzeń treningowych, mogących zagrażać bezpieczeństwu ćwiczących.
22. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzeń. W przypadku zauważenia usterek należy zgłosić je obsłudze.
23. Zabrania się wykonywania ćwiczen na przyrządach uszkodzonych lub samodzielnego ich naprawiania.
24. Zabrania się kładzenia obciążników na tapicerce.
25. Siłownia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
26. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu siłowni, obsługa ma prawo do wykreślenia klienta z listy ćwiczących bez prawa zwrotu pieniedzy.
27. Godziny otwarcia siłowni określa rozkład zajęć ujęty w oddzielnym harmonogramie.
28. Siłownia zastrzega sobie prawo do zawieszania zajęć z przyczyn technicznych powiadamiając o tym ćwiczących.
29. Za zniszczenie majatku siłowni przez ćwiczącego ponoszona bedzie pełna odpowiedzialność finansowa.
30. Zajęcia w innych pomieszczeniach siłowni określają inne regulaminy.
31. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje opiekun siłowni lub dyrektor MOSiR.

MOSiR SIERPC