Słupy ogłoszeniowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje 17 słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta Sierpca.

Na słupach ogłoszeniowych mogą być umieszczane materiały ogłoszeniowe zwane dalej “informacjami” w formie afiszów, plakatów, rysunków, ogłoszeń, apeli, ulotek lub napisów. Właściciel, który chce umieścić na słupie swoje ogłoszenie winien dostarczyć je w dniu roboczym w godz. 7.30 – 15.30 do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Świętokrzyska 26).

Słupy ogłoszeniowe znajdują się w następujących miejscach:

1. Osiedle Witosa

2. Skrzyżowanie ul. Płocka – ul. Paderewskiego

3. ul. Płocka przy POLO

4. ul. Płocka przy poczcie

5. ul. Kilińskiego

6. ul. Powstańców

7. ul. Kościuszki – ul. Wojska Polskiego

8. Pl. Chopina

9. ul. Piastowska – ul. Wiosny Ludów

10. ul. Piastowska za torami przy sklepie spożywczym

11. ul. Targowa ( przy targowisku)

12. ul. Staszica

13. ul. Konstytucji 3 Maja przy LO

14. ul. Jana Pawła II przy POLO

15. ul. Płonka przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową;

16. ul. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul.Dworcową

17. ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego

Opłata za umieszczenie informacji:

a)opłata za umieszczenie na słupie ogłoszeniowym informacji w formacie: mniejsze niż A2 – 2zł/tydz od 1 sztuki

b)opłata za umieszczenie na słupie ogłoszeniowym informacji w formacie: większe/równe A2 – 5zł/tydz od 1 sztuki

Słupy ogłoszeniowe przeznaczone są również na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz informacji o niekomercyjnym charakterze .

UWAGA: Umieszczanie plakatów w w/w miejscach odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu ul. Świętokrzyska 26, tel. 605-670-050. Po przekazaniu właściwych materiałów rozplakatowania dokona pracownik wymienionej instytucji.